KONTAKT

Contact Form

Please fill below form if you have any query with us.

Name cannot be blank.
Subject cannot be blank.
Message cannot be blank.

Wake App Sp. z o.o.

ul. Czerwonego Kapturka 3,
10-696 Olsztyn
kom.: 531 851 861

NIP: 739-385-34-23
REGON: 281381151
KRS: 0000414216
Kapitał zakładowy 5000 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Facebook Comments